Morgan Stanley วิเคราะห์ถึง iPhone 5C “อาวุธชิ้นสำคัญในการยึดส่วนแบ่งตลาด Smartphone”

iphone_5s_iphone_5c-9

ตลาด Smartphone ในประเทศจีน ถือเป็นตลาดที่ท้าทายกับผู้ผลิตทุกเจ้า Apple เองก็เช่นกัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา iPhone ได้รับการต้อนรับจากชาวจีนดีมาก ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2013 นี้ iPhone ในประเทศจีนยังคงมียอดขายที่แข็งแกร่ง แต่ก็มีสัญญาณชะลอตัวช้าๆ แฝงไว้อยู่เช่นกัน

คุณ Katy Huberty จากธนาคาร Morgan Stanley วิเคราะห์ถึงการมาของ iPhone 5C ไว้ว่า จากการสำรวจกับชาวจีนกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน ใน 2 เมืองของประเทศ ในคำถามที่ว่าสนใจ iPhone 5C หรือไม่? ผลสำรวจออกมาในทิศทางที่สนใจซื้อ พร้อมกับคิดราคาขายที่พอใจไว้ที่ 486 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 15,000 บาท) ต่างกับราคาที่ Morgan Stanley ทายไว้ที่ 399 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 12,500 บาท) 

จากผลสำรวจเบื้องต้นนี้ iPhone 5C เมื่อทำตลาดร่วมกับ iPhone 5S ที่เป็นรุ่นหลักของ iPhone จะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ iPhone ในประเทศจีนใน 1 ปี นับจากวันวางจำหน่าย สูงขึ้นถึง 36% ของตลาด Smartphone รวมทั้งหมด ซึ่งหากเป็นจริงตามนี้ ถือว่าสามารถกินส่วนแบ่งจากผู้ผลิตต่างๆ รวมถึงกินจากเจ้าตลาดอย่าง Samsung ได้เกินครึ่งทีเดียว

การมาของ iPhone 5C ถือเป็นอาวุธชิ้นสำคัญในการกวาดส่วนแบ่งทางการตลาดของ Smartphone ทั้งหมดอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกไม่นานเกินรอ ได้เจอกันครับ^^


ที่มา: MacRumors


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke