iOS in the Car จะใช้งานผ่าน Wi-Fi Hotspot ในรถได้

ในงาน WWDC 2013 ที่ผ่านมา ความสามารถของ iOS 7 ในการเชื่อมต่อกับระบบจอภาพแสดงข้อมูลรถที่เรียกว่า iOS in the Car ล่าสุด Apple อัพเดทความสามารถใหม่เพิ่มให้ใช้งานแบบไร้สายได้ โดยปกติ การเชื่อมต่อ iPhone กับรถยนต์เพื่อใช้งาน iOS in the Car ต้องทำผ่านสาย USB (ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น) 

แต่ในรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น ที่จะออกมาขายในปี 2014 นี้เป็นต้นไป รองรับ Wi-Fi Hotspot ในรถ ทำให้ iOS in the Car เพิ่มลูกเล่นให้การเชื่อมต่อ iPhone กับรถทำผ่าน Air Play ในการส่งภาพ / ข้อมูล เข้าไปในหน้าจอแสดงผลของรถ ฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าจะใช้งานแผนที่ / โทรศัพท์ / เล่นเพลง / iMessage / Siri ผ่านลูกเล่น iOS in the Car และถ้ามองว่าใช้งาน AirPlay ได้ด้วยแล้ว อาจได้เห็นการต่อยอดลูกเล่นที่มากกว่านี้ได้เช่นกัน

แต่ลูกเล่นดังกล่าว จะยังไม่มากับ iOS 7 ในทันที อาจต้องรอไปถึงปี 2014 ถึงจะมีอัพเดทให้ใช้งานกัน รวมถึงรอผู้ผลิตรถยนต์ใส่ลูกเล่น Wi-Fi Hotspot ในรถมากกว่านี้เช่นกัน


ที่มา: 9To5Mac


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke