Barack Obama ผ่านเงื่อนไขข้อบังคับ ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องสกรีนเครื่องหมายความปลอดภัยบนตัวเครื่องอีกต่อไป

ใครที่ใช้ iPhone, iPod touch, iPad หรืออุปกรณ์ Apple ตัวอื่นๆ น่าจะสังเกตเห็นถึงตราสัญลักษณ์มากมายที่ด้านหลังเครื่อง ซึ่งตราสัญลักษณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นตราสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตจะต้องแสดงไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเครื่องตามกฎหมาย แต่ล่าสุด Barack Obama ได้ผ่านเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ผลิตไม่ต้องแสดงตราสัญลักษณ์เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ Barack Obama ได้ผ่านเงื่อนไขข้อบังคับ E-Labal ตัวใหม่ เพื่อนำเข้าไปเป็นข้อกฎหมายใหม่ของสหรัฐอเมริกา โดยที่เงื่อนไขใหม่นี้ จะทำให้ผู้ผลิตไม่ต้องแสดงตราสัญลักษณ์ที่เป็นข้อบังคับเดิมไว้บนตัวเครื่อง เช่นโลโก้ FCC, CE, หรือโลโก้คำแนะนำในการรีไซเคิล อีกต่อไป

ทั้งนี้ข้อกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้ด้านหลังผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดูโล่งขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ซึ่งก็รวมถึง iPhone ที่เดิมมีการสลักหมายเลขเครื่อง ซีเรียลนัมเบอร์ โลโก้และสัญลักษณ์ต่างๆ เอาไว้ ก็ได้รับผลแห่งข้อกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน และนั่นอาจทำให้ iPhone รุ่นหน้า จะไม่มีการแสดงข้อมูลเหล่านี้อีกต่อไปครับ


ที่มา: iMore


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke