ส่วนแบ่งทางการตลาดของ iPhone ในสหรัฐอเมริกาอาจแซง Android ในปี 2015

แม้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของ Apple ทั่วโลกจะยังคงลดลงในขณะนี้ แต่จากผลสำรวจของ Yankee Group จากชาวอเมริกันกว่า 16,000 คนที่ใช้สมาร์ทโฟน พบว่าผู้ใช้ iPhone ประมาณ 91% มีแผนจะซื้อ iPhone เป็นเครื่องถัดไปเมื่อถึงรอบการอัพเกรด แต่ในขณะที่ผู้ใช้ Android มีเพียง 71% เท่านั้น และ 3 ใน 4 ของผู้ใช้ที่ต้องการจะเปลี่ยนจาก Android วางแผนที่จะซื้อ iPhone
 
Yankee Group เชื่อว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่ลูกค้ามีต่อ Apple จะทำให้ Apple มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทคาดการณ์ว่าถ้าตัวเลขยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป Apple จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาแซงหน้า Android ในปี 2015 ดังรูป
 
smartphonemarketshare
 
“ถ้าเปรียบเทียบระบบนิเวศของ Apple และ Android เป็นเหมือนถังน้ำ 2 ถัง ผู้ที่เพิ่งอัพเกรดมาซื้อสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้มือถือธรรมดามาก่อนเปรียบเหมือนฝน ฝนเหล่านั้นตกลงไปยังถังน้ำทั้ง 2 ถังเท่า ๆ กัน และมีส่วนน้อยที่ตกลงไปยังถังของ Windows Phone และ BlackBerry แต่อย่างไรก็ตาม Android กลับมีการรั่วไหลของถังน้ำค่อนข้างมาก ประมาณเกือบ 20% ของทั้งหมด แต่ถังของ Apple มีการรั่วไหลเพียง 7% เท่านั้น ทำให้ถังของ Apple เติมเร็วกว่าและสูงกว่า Android แม้ว่าจะมีฝนมาเติมน้อยกว่าก็ตาม”
 
iPhone ได้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง และ Tim Cook ก็ได้ทำให้ระบบนิเวศของ Apple ทั้งแอพและตัวอุปกรณ์แข็งแกร่ง และปรากฏการณ์ Halo Effect ของ iPhone เป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

 


ที่มา: MacRumors


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke