Apple เรียกผู้ใช้ iMac รุ่นปี 2009 ถึง 2011 เปลี่ยน Harddisk เครื่อง

ความบกพร่องในการผลิตสินค้าจนต้องเรียกคืนมาซ่อมนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรมสินค้า Apple เองก็เช่นกัน ตอนนี้ทาง Apple ประกาศเรียก iMac มาเปลี่ยน Harddisk ใหม่ โดย iMac รุ่นที่ถูกเรียกมาเปลี่ยน จะเป็นรุ่นที่ผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2009 ถึงกรกฎาคม 2011 โดยสามารถตรวจสอบได้ว่า Serial Number เครื่องอยู่ในข่ายที่ต้องนำมาเปลี่ยนด้วยหรือไม่ 

สำหรับการเปลี่ยน Harddisk ในครั้งนี้ เกิดจากปัญหาของ Harddisk ยี่ห้อ Seagate ที่ Apple ใส่ในเครื่องของ iMac มีความบกพร่องที่หัวอ่าน Harddisk อาจเสียหายเองโดยไม่ทราบสาเหตุ โดย Apple จะเปลี่ยน Harrdisk ให้กับเคร้ื่องที่เรียกคืนเป็นลูกใหม่ความจุ 1TB ให้ฟรี การเปลี่ยนครั้งนี้ หากเครื่อง iMac อยู่ในกลุ่มที่ Apple แจ้งเปลี่ยน ถึงเครื่องจะหมดประกันใน 1 ปีแรก หรือ 3 ปีของ Apple Care แล้ว ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ฟรีเช่นกัน

สำหรับผู้ใข้ในไทย หาก iMac ที่ใช้อยู่ อยู่ในกลุ่มที่ต้องเปลี่ยน สามารถเข้ารับบริการที่ Maccenter ได้ฟรีเช่นกัน

อ้างอิงจาก : Appleinsider


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke