[PR News] เอไอเอส ร่วมกับ ดับบลิว โลเคท (W-locate) ให้บริการ “Mobile Track & Trace” โซลูชั่นส์ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน SIM Card สำหรับลูกค้าองค์กร

เอไอเอส เดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นส์สำหรับลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับ ดับบลิว โลเคท ผู้ให้บริการติดตามความเคลื่อนไหวของตัวบุคคลหรืออุปกรณ์ เปิดให้บริการ “Mobile Track & Trace” เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวหรือตรวจสอบตำแหน่งทั่วประเทศได้แบบ Real Time ผ่านซิมการ์ด ด้วยการคำนวณตำแหน่งจากสถานีฐาน บนเครือข่ายคุณภาพของเอไอเอส โดยผู้ใช้งานสามารถระบุเวลาที่ต้องการทราบตำแหน่ง, กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการตรวจสอบ และแจ้งเตือนกลับมายังระบบเมื่ออุปกรณ์ที่ติดตามปิดเครื่อง เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการติดตามทั้งภายในและภายนอกอาคาร และเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านเครือข่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและบริการสำหรับลูกค้าองค์กรของเอไอเอส

ลูกค้าองค์กรที่สนใจ สามารถสมัครใช้บริการ “Mobile Track & Trace” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เอไอเอส คอร์ปอร์เรท คอลล์ เซ็นเตอร์ 1149 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ais.co.th/business


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke