Apple เพิ่มระยะเวลาในการรับประกันสินค้าเป็น 2 ปี แต่เฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

applecare

ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Apple ได้ขยายการรับประกันสินค้าในตระกูล Mac กับ iOS ในประเทศออสเตรเลียจาก 12 เดือนเป็น 24 เดือนแบบเงียบ ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ ที่ระบุไว้ว่า สินค้าจะต้องมีระยะเวลาการรับประกันที่สมเหตุสมผล แม้ว่าการรับประกันพื้นฐานของผู้ผลิตจะสิ้นสุดลงก็ตาม

ที่ผ่านมาการรับประกันสินค้าในออสเตรเลีย จะรับประกัน 12 เดือนเท่านั้น และลูกค้าจะต้องซื้อบริการ AppleCare เพื่อยืดอายุการรับประกัน แต่ดูเหมือนว่า เงื่อนไขนี้จะขัดแย้งกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และ Apple ถูกบังคับให้ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว

อ้างอิงจากอีเมลฉบับหนึ่งที่ Apple ส่งให้กับพนักงานในร้าน Apple Store ว่าให้พนักงานในร้าน ไม่ต้องพูดเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันใหม่นี้ จากอีเมลนี้ทำให้ยืนยันได้ว่า การซื้อบริการ AppleCare เพื่อยืดอายุการรับประกันในประเทศออสเตรเลียนั้น ไม่จำเป็นอีกต่อไป หลังจากนี้ iPhone, iPad, iPod และ Mac ที่มีข้อบกพร่องจะได้รับการซ่อมแซมโดย AppleCare ถ้ายังอยู่ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง Apple เลือกที่จะเปิดเผยเรื่องนี้แก่พนักงานเป็นการภายใน และตัวแทนจำหน่ายผ่านทางหน้าเว็บ แต่ไม่ได้ประกาศให้ผู้บริโภคทั่วไปรับรู้

ถึงจะดูน่าประหลาด แต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย ก็ไม่ได้ระบุว่าการรับประกันสินค้าควรจะมีระยะเวลาเท่าไร โดยบอกแต่เพียงว่าจะต้องมีช่วงระยะเวลาที่ “สมเหตุสมผล” และยิ่งสินค้ามีราคาแพงมากเท่าไร การรับประกันก็จะต้องยิ่งนานขึ้นเท่านั้น

อ้างอิง: Cult of Mac


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke