การเปลี่ยนภาษาบนเครื่อง Mac ให้กดปุ่ม command + spacebar หรือหากใช้งานภาษาไทยอยู่ สามารถกดปุ่ม Caps Lock เพื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษได้


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke