เราไม่ควรเอา iPhone หรือ iPod touch ไปฟังเพลงในห้องน้ำตอนอาบน้ำ เพราะความชื้นจากละอองน้ำอาจทำให้แผงวงจรชื้น และเครื่องหมดประกันได้


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke