วิธีป้องกัน iPhone ระเบิด ให้ใช้สายชาร์จและปลั้กที่มีมาตรฐาน, เดินระบบไฟในบ้านให้ดี, หยุดใช้ถ้าเจอสิ่งผิดปกติ และมือเปียกอย่าจับ


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke