หากต้องการติดต่อ-ร้องเรียนฝ่ายสนับสนุนสินค้าและบริการของแอปเปิล สามารถโทร 001-800-65-6957 ไปยังสนง.สิงคโปร์ได้ ตั้งแต่ 9:00-17:00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ โทรฟรี มีคนไทยรับสาย


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke