ชื่อเว็บ MacStroke.com เกิดจากความบังเอิญในการผวนคำของทีมงาน ดังนั้น ห้ามผวนชื่อเว็บ “แม็คซะโตก” แล้วอ่านออกเสียงโดยเด็ดขาด…


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke