Barrack Obama คืนความสุขให้ประชาชน ด้วยการลงนามในข้อบัญญัติ “ห้ามล็อกเครื่อง ถ้าผู้ใช้ประสงค์ย้ายค่าย” อีกต่อไป

ตามธรรมเนียมแล้ว ในสหรัฐอเมริกาจะมีการวางขายอุปกรณ์ทั้งหมดสองรูปแบบ คือรูปแบบการวางจำหน่ายตามปกติ และแบบทำสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งอันหลังผู้ใช้จะได้จ่ายในราคาถูกกว่าแบบปกติ แต่ต้องแลกด้วยค่าบริการสุดโหดตามระยะเวลาของสัญญาที่ทำไว้ และมีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์ ก็คือสามารถใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายที่ทำสัญญาไว้ แต่แล้ว Barrack Obama ก็หยิบข้อกฎหมายขึ้นมาพิจารณาใหม่ และก็เป็นการประกาศคืนความสุขให้กับประชาชนโดยพลัน

สำหรับข้อกฎหมายที่ Obama หยิบมาพิจารณาใหม่และเพิ่งลงนามอนุมัติไปก็คือข้อกฎหมายในเรื่อง “การปลดล็อกความต้องการของผู้ใช้และการแข่งขันในโลกไร้สาย” (Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act) ซึ่งข้อกฎหมายนี้ระบุไว้ว่า “เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้ให้บริการต้องปลดล็อกเครื่องให้ ถ้าผู้ใช้ประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการและต้องการย้ายค่ายไปยังค่ายอื่น”

ซึ่งผลดีก็คือผู้ใช้จะมีอิสระมากขึ้น การแข่งขันจะดุเดือดมากขึ้น และเป็นผลดีกับหลายๆ ฝ่าย รวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยด้วย แต่ทั้งนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็นำเรื่องนี้ไปรวมกับข้อครหาที่ว่า Obama ต้องการสร้างคะแนนเสียง เพื่อให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยถัดไปนั่นเอง

โดยการปลดล็อกอุปกรณ์นั้น จะต้องทำผ่านตัวกลางที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งตัวกลางนี้จะมีอุปกรณ์และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือแบบครบครัน และเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ใช้ก็สามารถนำเครื่องไปใช้งานกับเครือข่ายอื่นต่อได้เลย เช่นซื้อเครื่องของ Verizon มา และต้องการย้ายไปใช้ Sprint ผู้ใช้ก็นำเครื่องมาเข้ารับบริการและก็นำเครื่องกลับไปใช้กับเครือข่าย Sprint ได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อเครื่องจาก Sprint ใหม่

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกับเครื่องที่ซื้อขาดโดยไม่มีสัญญาผูกมัดอยู่แล้ว ดังนั้นข้อกฎหมายนี้จึงแสดงให้เห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ยอมรับการใช้งานแบบมีข้อผูกมัดหลายประการเช่นกัน แม้กระทั่งเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วก็ถูกบีบบังคับให้ใช้งานต่อนั่นเองครับ


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke