TSA ออกเงื่อนไขใหม่ ถ้า iPhone หรือ iPad แบตหมด “ห้ามนำขึ้นเครื่องบินที่จะไปสหรัฐอเมริกา”

ขึ้นชื่อว่าสนามบิน ใครๆ ก็รู้ว่าเรื่องความปลอดภัยนั้นรัดกุมหนาแน่นขนาดไหน แต่ล่าสุด กรมรักษาความปลอดภัยการคมนาคมของสหรัฐฯ หรือ TSA ได้ออกคำสั่งใหม่ให้ใช้บังคับกับสนามบินบางแห่งนอกสหรัฐอเมริกา ว่า ถ้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ตัวใดแบตหมด “ห้ามให้ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องในไฟลต์ที่จะไปอเมริกาโดยเด็ดขาด”

โดย TSA อ้างว่าปัจจุบันอุปกรณ์เล็กๆ ที่เราถือกันใกล้ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้น อาจจะเป็นที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดเอาไว้ได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารและความปลอดภัยของสนามบินเอง TSA จึงออกข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับสนามบินนอกสหรัฐอเมริกาบางแห่งว่าในขั้นตอนการตรวจค้นผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องนั้น ถ้าพบอุปกรณ์ที่แบตเตอรี่หมดจนมิสามารถใช้งานได้นั้น จะต้องทำการตรวจค้นผู้โดยสารรายนั้นเพิ่มอย่างละเอียด หรือไม่ก็ต้องยึดอุปกรณ์นั้นไว้และไม่ให้ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มีการออกกฎนี้ใช้บังคับเพิ่มเติมก็คือเรื่องที่หลายๆ ประเทศเริ่มตื่นตัวกับกลุ่มกบฎ ISIS ที่เริ่มออกมาต่อต้านอำนาจของสหรัฐอเมริกาในประเทศซีเรียและอิรัก และเริ่มใช้สนามบินบางแห่งในต่างประเทศเป็นฐานในการก่อการร้ายกับเที่ยวบินที่จะไปสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีการออกข้อกำหนดเพื่อใช้บังคับก่อนที่จะเกิดเหตุสลดขึ้น

อย่างไรก็ดีสนามบินในบ้านเราอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ และสายการบินหลักอย่างการบินไทย ยังไม่ได้มีการประกาศในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ ว่ามีการใช้ข้อบังคับนี้กับสายการบินและสนามบินด้วยหรือไม่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วเลยครับ แต่ว่าช่วงนี้ใครที่จะไปสหรัฐอเมริกา อย่าลืมชาร์จแบตก่อนออกจากบ้านจะเป็นการดีกว่าครับ


ที่มา: TechCrunch, NBC News


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke