[PR News] ดีแทคร่วมลงนามจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมกับพีอีเอพัฒนาบ้านเมืองให้สวยงาม

3 กรกฎาคม 2557 – นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม กับนายฐิติกุล บุณยะกาญจน์ (ซ้าย) รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือพีอีเอ (PEA) พร้อมกับผู้บริหารจากองค์กรอื่น 12 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ทัศนียภาพบ้านเมืองให้สวยงามและปลอดภัย ด้วยการดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานโดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีขององค์กรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นการป้องกันการก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งนำมาถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยดีแทคในฐานะผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคมยินดีที่จะร่วมมือดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนของพีอีเอและมาตรการรองรับอย่างเต็มที่ ทั้งพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke