การเล่นอินเทอร์เน็ตบน 3G กินแบตของ iPhone มากกว่าการใช้ Wi-Fi  − หากมีสัญญาณ ควรเปิดใช้ Wi-Fi แทน เป็นการประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตและแบตเตอรีไปในตัว


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke