[PR News] เอไอเอส ยืนยันเครือข่ายไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

Print5 พฤษภาคม 2557 : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ขอเรียนว่า “จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุด ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 18.08 นั้น เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นตัวชุมสาย สถานีฐาน ระบบไฟฟ้า หรือ ระบบสื่อสัญญาณไฟเบอร์ออพติค”

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนมีการโทรเข้าไปยังพื้นที่ จ.เชียงราย และ เชียงใหม่ ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปรกติ  จึงส่งผลให้การโทรออก หรือ รับสาย ค่อนข้างยาก ซึ่งบริษัทฯได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของเครือข่ายอย่างใกล้ชิด และขยายความสามารถในการรองรับ หรือ แก้ปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา  โดยขณะนี้การใช้งานได้เริ่มทยอยกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke