dtac เอาบ้าง ย้ายค่ายมาอยู่ dtac รับส่วนลดมือถือ (รวม iPhone ทุกรุ่น) สูงสุด 6,000 บาท

หลังจาก AIS เปิดโปรโมชั่นย้ายค่ายมาใช้ AIS รับสิทธิซื้อ iPhone 5s ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท วันนี้ dtac ออกโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเข้า dtac สามารถได้สิทธิส่วนลด 6,000 บาท ในการลดราคา Smartphone ราคาเครื่องเปล่า (พร้อมสมัครโปรโมชั่น Smartphone More Net 999) หรือรับส่วนลด 4,000 บาท ในการลดราคา Smartphone ราคาเครื่องเปล่า (พร้อมสมัครโปรโมชั่นรายเดือน 500 บาทขึ้นไป) สำหรับโปรโมชั่นลดค่าเครื่องนี้ ผู้ใช้งานต้องใช้โปรโมชั่นรายเดือน 12 รอบบิล ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือปิดบริการก่อนครบ 12 รอบบิล

 ถ้าใช้สิทธินี้ซื้อ iPhone เมื่อคิดราคาจากเครื่องเปล่าแล้ว หากใช้ส่วนลด 6,000 บาท จะได้ส่วนลดดังนี้

iPhone 5s 16GB ราคาเครื่องเปล่า 24,550 บาท / หักส่วนลด 6,000 บาท เหลือ 18,550 บาท

iPhone 5s 32GB ราคาเครื่องเปล่า 28,250 บาท / หักส่วนลด 6,000 บาท เหลือ 22,250 บาท

iPhone 5s 64GB ราคาเครื่องเปล่า 31.950 บาท / หักส่วนลด 6,000 บาท เหลือ 25,950 บาท

iPhone 5c 16GB ราคาเครื่องเปล่า 20,730 บาท / หักส่วนลด 6,000 บาท เหลือ 14,730 บาท

iPhone 5c 32GB ราคาเครื่องเปล่า 24,550 บาท / หักส่วนลด 6,000 บาท เหลือ 18,550 บาท

ถ้าใช้สิทธินี้ซื้อ iPhone เมื่อคิดราคาจากเครื่องเปล่าแล้ว หากใช้ส่วนลด 4,000 บาท จะได้ส่วนลดดังนี้

iPhone 5s 16GB ราคาเครื่องเปล่า 24,550 บาท / หักส่วนลด 4,000 บาท เหลือ 20,550 บาท

iPhone 5s 32GB ราคาเครื่องเปล่า 28,250 บาท / หักส่วนลด 4,000 บาท เหลือ 24,250 บาท

iPhone 5s 64GB ราคาเครื่องเปล่า 31.950 บาท / หักส่วนลด 4,000 บาท เหลือ 27,950 บาท

iPhone 5c 16GB ราคาเครื่องเปล่า 20,730 บาท / หักส่วนลด 4,000 บาท เหลือ 16,730 บาท

iPhone 5c 32GB ราคาเครื่องเปล่า 24,550 บาท / หักส่วนลด 4,000 บาท เหลือ 20,550 บาท

โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ย้ายค่ายมา dtac สำเร็จก่อน 28 กุมภาพันธ์นี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหลังจากย้ายค่ายสำเร็จได้ก่อน 30 มีนาคมนี้

หากเทียบกับโปรโมชั่นย้ายค่ายของ AIS แล้ว ค่าเครื่อของ dtac ถูกกว่า แต่ของ AIS ได้เปรียบเล็กน้อยตรงส่วนลดค่าบริการรายเดือน 6 เดือน งานนี้ต้องแล้วแต่ผู้บริโภคชอบละครับ^^


ที่มา: dtac


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke