โรงงาน Pegatron เพิ่มความรัดกุมในการรับคนทำงาน หลังจากเหตุเด็กเสียชีวิตจากการทำงาน

ข่าวนี้เป็นข่าวต่อเนื่องจากข่าวที่ Pegatron โดนสอบสวน จากเหตุที่มีเด็กอายุ 15 เสียชีวิตจากการโกงอายุเข้ามาทำงาน ล่าสุดโรงงาน Pegatron ที่รับทำ iPhone 5c ให้ Apple ได้ปรับระบบการรับสมัครพนักงานเพื่อป้องกันคนสมัครโกงอายุมาทำงาน

กระบวนการรับพนักงานใหม่ของ Pegatron ที่เพิ่งจะปรับล่าสุดก็คือ ขั้นแรก Pegatron จะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากบัตรประชาชนก่อน ซึ่งข้อมูลนี้จะเชื่อมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของรัฐบาลจีน เพื่อตรวจสอบการมีตัวตนจริงก่อน

ตัวอย่างบัตรประชาชนของจีน

หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบใบหน้า ซึ่งจะมีกล้องเพื่อสแกนใบหน้าของผู้สมัคร ว่าตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จริงหรือไม่ ถ้าตรวจแล้วว่าตรง ก็จะเข้าสู่การตรวจสอบชื่อขั้นสุดท้ายว่า มีคดีติดตัวในฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของจีนหรือไม่

ถ้าผ่านทั้งสามข้อ ทาง Pegatron ก็จะถือว่าบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติพื้นฐานพอที่จะสามารถสมัครเข้าทำงานที่โรงงาน Pegatron ได้เลย แต่ถ้าไม่ผ่านทาง Pegatron ก็จะไม่รับบุคคลนั้นเข้าทำงาน รวมถึงจะติดต่อญาติเพื่อให้มารับตัวกลับโดยทันที

ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว เป็นการตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุที่มีเด็กเสียชีวิตภายในโรงงานครั้งแรก และนอกจากการกรองพนักงานใหม่แล้วนั้น ทาง Pegatron ก็จะใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบพนักงานปัจจุบันด้วย ว่ามีพนักงานที่ไม่ตรงคุณสมบัติมาทำงานอยู่หรือไม่

สิ่งที่โรงงาน Pegatron ทำ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่น่าเอาเป็นตัวอย่างครับ


ที่มา: AppleInsider


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke