ความท้าทายใหม่ของ Apple กับการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในสายการผลิต

Supply Chains

Bloomberg ได้รายงานปัญหาล่าสุดที่ท้าทายต่อ Apple นั้นคือ การสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในสายการผลิตที่จะไม่เป็นหนี้และถูกทอดทิ้งจากล่าสุดที่บริษัท Flextronics ได้เซ็นสัญญาเป็นผู้ผลิต Mac Pro ให้กับ Apple 

แน่นอนว่า ต้องมีการใช้จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในเวลานี้ ซึ่ง Flextronics ได้มีการจัดหาผ่านตัวแทนจัดหางานภายใต้การควบคุมของ Apple โดยพนักงานเหล่านี้ เป็นแรงงานต่างชาติจากแดนไกลอย่างมาเลเซีย หรือเนปาล

เหตุผลหนึ่งที่ Apple เลือกใช้ตัวแทนจัดหางานจากต่างชาติ เนื่องจากการใช้แรงงานจากประเทศใกล้เคียง ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และมีค่าหัวคิวจากตัวแทนจัดหางาน ในการที่จะได้มาทำงานสูงมาก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ถูกปลดออกก่อนกำหนด ก็จะถูกลอยแพ ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าหัวคิวได้ และยังไม่สามรถกลับบ้านได้ เพราะถูกยึดหนังสือเดินทางไว้ โดยสุดท้ายแล้วต้องกู้เงินมาจ่าย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถึง 3 เท่าของค่าจ้างของงานที่เขาพึ่งตกงานไปนั้นเอง

ทั้งนี้ Apple ได้ระบุว่า ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และ Apple ใช้เงินช่วยเหลือเยียวยาพนักงานที่เจอปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินถึง 16.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2008

ความต้องการสินค้าที่มากขึ้น ช่วยสร้างงานได้หลายอัตรา แต่ถ้ากำลังการผลิตผันผวน คนงานเหล่านี้ก็ตกงานโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกัน งานนี้ถือเป็นเรื่องหินของ Apple ที่จะดูแลบุคลากรระดับล่างยังไงให้กินอิ่ม สบายใจได้ตลอดอายุงานเช่นกัน


ที่มา: 9to5Mac


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke