“สิทธิบัตร Steve Jobs” สำหรับใช้งาน Multitouch ใน iPhone ได้รับการยืนยันใหม่อีกครั้งแล้ว หลังโดนถอดเมื่อเดือนธันวาคม

เหตุการณ์ต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ที่สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา หรือ USPTO ประกาศแช่แข็งสิทธิบัตรหมายเลข 7,479,949 หรือสิทธิบัตร Steve Jobs ที่ว่าถึงเรื่องการใช้งานหน้าจอระบบ Multitouch แต่มาในวันนี้ สำนักงานสิทธิบัตรฯ ได้ทำการประกาศสิทธิบัตรตัวนี้ใหม่แล้ว หลังได้รับคำคัดค้านจาก Apple ไปกว่า 20 รายการ

โดยข้อมูลจาก FOSS Patent ระบุว่า สำนักงานฯ ได้ทำการตรวจสอบสิทธิบัตรใบนี้ของ Apple ใหม่ทั้งหมด หลังจากที่ได้รับการฟ้องร้องจาก Samsung ว่า สิทธิบัตรตัวนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และเป็นสิทธิบัตรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy ในหลายๆ ตัวถูกแบนห้ามขายในหลายประเทศ ทำให้สำนักงานฯ จึงประกาศแช่แข็งสิทธิบัตรตัวนี้ไป และให้ Apple ส่งคำคัดค้านเข้ามาถ้าเห็นว่าการตัดสินไม่เป็นธรรม

Apple จึงส่งคำคัดค้านเข้าไปกว่า 20 รายการ เพื่อให้สำนักงานฯ ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด จนในที่สุดในวันนี้สำนักงานฯ ก็ได้ประกาศว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของ Apple โดยสมบูรณ์อีกครั้ง

งานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น “งานเข้า” สำหรับ Samsung ไปอีกครั้งก็แล้วกันครับ

 


ที่มา: FOSS Patent, MacRumors


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke