iOS 6.0.1 มาแล้ว

Apple ได้ปล่อย iOS 6.0.1 แล้ว โดยอุปกรณ์ที่สามารถใช้ iOS 6 จะสามารถ Update ได้ทุกเครื่อง ผ่านทาง Software Update โดยตรงจากตัวเครื่อง หรือผ่านทาง iTunes

สำหรับการเปลี่ยนแปลงใน iOS 6.0.1 นั้นจะไม่มีอะไรใหม่จาก iOS 6 นัก ออกมาเพื่อแก้ข้อผิดพลาดของ iOS 6 เท่านั้น

– แก้ข้อผิดพลาดของ iPhone 5 เวลาใช้ Software Update ผ่านตรงเครื่อง

– แก้ข้อผิดพลาดของ Keyboard ที่เวลาใช้งานจะมีเส้นเกิดขึ้น

– แก้ปัญหา Flash ไม่ปิดเวลาใช้กล้อง

– ปรับปรุงการใช้งาน Wi-Fi ของ iPhone 5 และ iPod Touch 5th Gen ให้ดียิ่งขึ้น

– ปรับปรุงปัญหาในการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS  บน iPhone

– แก้ข้อผิดพลาดของระบบ Passcode Lock ซึ่งทำให้สามารถเข้าใช้งาน Passbook ได้

– แก้ข้อผิดพลาดอื่นๆ


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke