ผลวิจัยเผย SmartWatch อุปกรณ์ที่ช่วยบ่งชี้สัญญาณ ถึงแนวโน้มการป่วยโรคได้

apple watch hermes

เป้าหมายของอุปกรณ์สวมใส่ข้อมืออย่าง Apple Watch ในทุกวันนี้มักจะโฟกัสเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ใช้งานที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นลูกค้าหลัก ด้วยคุณสมบัติในการบันทึกกิจกรรมการใช้งาน นับเก้า หรือวัดอัตราชีพจรต่างๆ นี้ แต่อีกหนึ่งความพิเศษของอุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับด้านของสุขภาพที่ใช้เวลาในการจัดทำและติดตามเก็บรวบรวมผลข้อมูลเป็นระยะกว่า 2 ปี

โดย Michael Snyder ศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Stanford และคณะ ได้ระบุถึงแนวทางการใช้งานอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือ ซึ่งการตรวจวัดค่าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยในการบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ผู้ใช้งานอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้ เช่นการตรวจวัดคุณภาพของปริมาณค่าอ๊อกซิเจนในเลือด อุณหภูมิผิวหนัง เช่นเดียวกับชีพจรของผู้ร่วมการทดสอบนั้นสามารถใช้เป็นปัจจัยบ่งชี้ต่อการเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันจะดูสุขภาพดีก็ตามที

ศาสตราจารย์ Snyder หัวหน้าคณะวิจัยนี้ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับ NewScientist ระบุว่า เมื่ออุปกรณ์ทำการเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอจนสามารถประเมินสุขภาพผู้ใช้ในระดับพื้นฐานได้ ค่าการตรวจวัดต่างๆ เหล่านี้จะเป็นช่วยตัวบ่งชี้ว่าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นหรือไม่ เช่นถ้า ค่าอุณหภูมิผิวหนังและชีพจรเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงสองชั่วโมงนั้น ก็อาจจะบ่งบอกถึงแนวโน้มในการป่วยเป็นหวัดซะแล้ว

และการประสบการณ์ตรงของศาสตราจารย์ Snyder ที่พบในระหว่างการทำวิจัย ซึ่งเขาป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากเห็บสุนัข (Lyme Disease) โดยสามารถตรวจสอบความผิดปกติในเบื้องต้นของร่างกายจากค่าชีพจรและอ๊อกซิเจนในเลือดที่ผิดปกติไปจากค่าพื้นฐานนั่นเอง อาจจะถือว่ามีประโยชน์ในระดับหนึ่งสำหรับผู้ใช้งาน แต่คงต้องบอกว่าเป็นเพียงแนวโน้มในขั้นต้นเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะวินิจฉัยโรคแต่อย่างใด


ที่มา: bgr


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke