โปรเจคยักษ์ Alibaba ผลักดันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างเมือง City Brain

alibaba city brain2

มีการเปิดเผยที่น่าสนใจออกมาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งระบุถึงแผนการพัฒนาเมืองที่มีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba Group เป็นโต้โผสนับสนุนหลักในการเดินหน้าโครงการที่พวกเขาเรียกชื่อว่า City Brain โดยทดสอบโครงการนำร่องกันที่นคร Hangzhou เมืองทางทิศตะวันออกของแดนมังกร

สำหรับโครงการ Hangzhou City Brain นี้เป็นแผนการริเริ่มแนวคิดจากทางรัฐบาลกลางที่ต้องการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตในเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น เช่นการแก้ไขปัญหา จราจรหนาแน่นติดขัด โดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยี Alibaba Cloud Artificial Intelligence เข้ามาช่วยในการประมวลผลจัดการระบบสัญจรด้วยการนำเทคโนโลยี Image, Video Recognition เข้ามาช่วยประเมินและคาดการณ์สภาพการจราจรในแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ซึ่งจะนำมาสนับสนุนการวางแผนจัดการเดินรถระบบขนส่งในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Jian Wang ประธานบอร์ดคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีของ Alibaba Group นั้นระบุว่าการจัดตั้งโครงการ Hangzhou City Brain ดังกล่าวนี้เป็นการผลักดันให้เทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Deep Learning เข้ามามีบทบาทการจัดการอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตในตัวเมืองยุคต่อไป นอกจากนั้นทาง Foxconn ที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในเมือง Hangzhou ก็จะมีการนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพของสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพยื่งขึ้นต่อไป

ด้านของ Jack Ma ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Alibaba นั้นได้ขึ้นกล่าวปราศรัยระบุว่า คำศัพท์ที่ว่าด้วย E-Commerce นั้นกำลังจะถูกผลัดเปลี่ยนใบกลายเป็นอดีตไม่ช้าก็เร็วนี้ โดยมีเทรนด์กระแสนวัตกรรมใหม่อย่าง New Retailing, New Manufacturing, New Financing, New Technology และ New Energy (Big Data) เกิดขึ้นและเข้ามาสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในยุคต่อไปอีก 10 ถึง 20 ปี ข้างหน้า


ที่มา: digitimes


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke