ร่วมด้วยช่วยกัน Apple จับมือ WWF และนักพัฒนาแอปฯ ออกอัปเดตในโครงการ Apps for Earth รายได้ทั้งหมดส่งให้ WWF

AppsForEarth

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และความมุ่งมั่นในการทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ดีขึ้น Apple ร่วมกับ WWF และนักพัฒนาแอพชั้นนำ 24 รายเปิดตัวแคมเปญ Apps for Earth โดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน ลูกค้า App Store สามารถสนับสนุน WWF ในการสร้างการรับรู้และปกป้องชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยการใช้งานแอพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญนี้ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานที่ WWF ให้ความสำคัญได้แก่ การรักษาผืนป่า, มหาสมุทร, น้ำจืด และสัตว์ป่า, อาหาร และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ เงินรายได้ 100% จากการซื้อแอพ หรือซื้อสินค้าและบริการภายในแอพที่เข้าร่วมแคมเปญ Apps for Earth จะถูกนำไปสมทบทุนให้กับ WWF

โดยข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง WWF มีดังต่อไปนี้

  • เรากำลังสูญเสียพื้นที่ป่าเทียบเท่ากับ 48 สนามฟุตบอลในทุก 1 นาที การช่วยกันรักษาผืนป่าจะช่วยรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ ส่งผลดีต่อภูมิอากาศ ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
  • 71% ของพื้นผิวของโลกคือมหาสมุทร ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของชีวิตบนโลกตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานไปจนถึงมากกว่าครึ่งของอ๊อกซิเจนที่เราหายใจ การปกป้องระบบนิเวศน์ทางทะเลที่สมบูรณ์และการฟื้นฟูจะช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีววิทยา สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร
  • น้ำจืดที่ใช้ได้บนโลกใบนี้มีน้อยกว่า 1% ของจำนวนน้ำทั้งหมดที่มี และผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และวิธีการบริโภคน้ำจืด ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง
  • ในปี 2014 รายงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของ WWF ระบุว่าความหลากลายทางสายพันธ์ของประชากรสัตว์ป่าได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลา ลดจำนวนลงถึง 52% ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา
  • มนุษย์มีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรมากกว่าที่ควรจะเป็นถึง 100-1,000 เท่า
  • ทุกวันนี้ประชากรมากกว่า 7 พันล้านคนบริโภคมากกว่าจำนวนที่ธรรมชาติผลิตได้ 1.5 เท่า ภายในปี 2050 จำนวนประชากรจะมีมากถึง 9 พันล้านคน และความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต พร้อมๆกับการลดขยะและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค จะทำให้เราสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับทุกคนภายในปี 2050 จากจำนวนผืนดินที่เราใช้ในบริมาณใกล้เคียงกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายสามารถป้องกันได้หากประเทศของเราและประเทศอื่นๆรอบตัวลงมือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกและการใช้พลังงานในวันนี้

นอกเหนือจากการเปิดตัวแคมเปญ Apps for Earth วันนี้ Apple ยังได้ปรับโฉมเว็บไซด์ apple.com/th/environment ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของบริษัท อันได้แก่ การลงทุนด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล รวมถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า เป็นต้น

คนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Apps for Earth ก็สามารถเข้าร่วมได้แล้ววันนี้ โดยดูรายการแอปฯ ที่เข้าร่วมรายการได้จาก iTunes Store ได้เลย


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke