Apple ประกาศเรียกคืนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังของผลิตภัณฑ์สาย Mac หลังพบปัญหาแรงดันไฟไม่คงที่

AppleWorldTravelAdapters

วันนี้ Apple ขึ้นประกาศเรียกคืนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังบางชนิด หลังผู้ใช้ส่วนหนึ่งพบปัญหากระแสไฟฟ้าไม่คงที่ และ/หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตัว Mac หรืออุปกรณ์ iOS และอาจสร้างอันตรายให้กับผู้ใช้ได้ด้วย ดังนั้น Apple ก็เลยประกาศเรียกคืนก่อนที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

โดย Apple ระบุว่าอะแดปเตอร์ที่จะสามารถขอเปลี่ยนได้นั้น เป็นอะแดปเตอร์ของ MacBook หรืออุปกรณ์ iOS ที่ถูกใช้งานอยู่ในยุโรปภาคพื้นทวีป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ อาร์เจนตินา และบราซิล และส่วนหนึ่งก็ถูกนำไปแพ็คขายกับ Apple World Travel Adapter Kit ตั้งแต่พ.ศ. 2546-2558 ดังนั้นคนที่เคยซื้อ MacBook หรือ iPhone จากประเทศกลุ่มนี้ ก็จะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง แต่สามารถขอเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีการส่งเครื่องซ่อมแต่อย่างใด

Screen Shot 2559-01-29 at 02.36.12

อนึ่ง Apple ระบุเพิ่มว่าอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังอื่นๆ รวมถึงอะแดปเตอร์ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีนและญี่ปุ่น และอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ Apple จะไม่มีผลกับโปรแกรมนี้ครับ


ที่มา: โปรแกรมแลกเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ของ Apple


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke