[PR News] ดีแทคยินดีกรณีศาลปกครองสูงสุดยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เชื่อมั่นเกิดประโยชน์ส่วนรวมและขยายโครงข่ายได้รวดเร็วเพื่อลูกค้า

27 พฤศจิกายน 2558 – นายลาร์ส  นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งจากการที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง ตามที่ กสท โทรคมนาคมได้เคยยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค นำเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานไปให้ผู้ประกอบการ 2100 MHz รายอื่นร่วมใช้งานและดีแทคได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีคำสั่งให้กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง คำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้ว และ กสท ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีการร่วมใช้โครงข่ายเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

“ดีแทคมั่นใจว่าคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการ ด้วยการที่ทั้งดีแทค และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะขยายโครงข่ายได้รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มขึ้นของการใช้งานดาต้า” นายลาร์ส กล่าว

การขยายโครงสร้างเสาสัญญาณมือถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณสู่การบริการทั่วไทยได้ครอบคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการบริหารงานของภาครัฐ


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke