[PR News] ดีแทค ไตรเน็ตยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูล 1800 MHz

dtacAuction_2015

30 กันยายน 2558 นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ และดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย พร้อมด้วยนายรัฐฉัตร ศิริพานิช  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ยื่นเอกสารขอเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ที่สำนักงาน กสทช. โดยได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าร่วมประมูลตามที่สำนักงาน กสทช. จะจัดประมูลขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นี้


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke