บริการซื้อของจาก App Store / iTunes Store โดยตัดเงินจากเบอร์ TrueMove H อาจเข้าข่ายผิด พรบ.การเงินอิเล็กทรอนิกส์

true_apple_app_store_paymentหลังจากที่ True เปิดให้บริการซื้อของใน App Store / iTunes Store โดยตัดเงินผ่านเบอร์ TrueMove H เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานสงสัยว่าฝั่ง AIS กับ dtac มีโอกาสที่จะเปิดบริการแบบเดียวกับ True ด้วยหรือไม่? ในงานแถลงข่าว mPay Digital Money for Everyone ทีมงานจึงได้สอบถามกับคุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ถึงประเด็นดังกล่าว และได้ข้อมูลที่น่าสนใจถึงบริการของ True ดังนี้

AIS_mPay_Supreecha

(ที่สองจากซ้ายไปขวา : คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด) 

ท้าวความถึงธุรกิจด้านบริการทางการเงินที่ AIS (mPay) / dtac (Paysbuy) และ True (TrueMoney) ทำอยู่นั้น ต้องใช้ใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ซึ่งการประกอบธุรกิจ digital money และ digital payment เป็นไปตาม พรฎ ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (attached 1) กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ออกใบอนุญาตและกำหนดหลักเกณฑ์ และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำหน้าที่กำกับดูแล ธุรกิจกลุ่มนี้ถูกความเป็น บัญชี ค (6) โดยเนื้อหาในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา บัญชี ค (6) มีเนื้อหาระบุไว้ว่า

 

การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริกาเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดล่วงหน้า จากผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน

 

ต่อมา ปี 2552 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกประกาศ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นตัวที่ ธปท. ใช้กำกับดูแล โดยมีเนื้อหาเฉพาะของแต่ละประเภทธุรกิจ ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ข้อ 20 (1) ระบุไว้ว่า

 

 

การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นเงินสกุลบาทและใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

 

ราคาที่ App Store / iTunes Store ติดป้ายนั้น เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ต่างกับ Play Store ของ Google ที่ติดป้ายราคาเป็นเงินบาท ทำให้การให้บริการของ True เข้าข่ายผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในข้อที่ 20 (1) นี้ โดยคุณสุปรีชาเอง ก็ได้มีการทำหนังสือข้อหารือไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามความชัดเจนในกรณีดังกล่าว โดยใจความจดหมายมีดังนี้ 

 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552 ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ข้อ 20 (1) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นเงินสกุลบาทและใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทได้เปิดให้บริการชำระเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MasterCard ในรูปแบบ Prepaid Virtual Card เมื่อเดือนกันยายน 2556 แต่จำกัดการซื้อสินค้าเฉพาะร้านค้าที่เป็นสกุลเงินบาทและเพื่อใช้งานในประเทศไทยเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการชำระเงินผ่าน MasterCard ในลักษณะเดียวกันกับทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการซื้อสินค้าบน App Store, iTunes Store ซึ่งเรียกชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ (US $)

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนหารือเรื่องบริษัทสามารถเปิดให้บริการซื้อสินค้าบน App Store, iTunes Store ได้หรือไม่  ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและมีความเห็นเป็นประการใดโดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบแล้วนั้น  บริษัทฯจะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

 

ในขณะเดียวกัน AIS ได้มีการปรึกษากับทางฝั่งของ dtac ซึ่งฝ่ายกฎหมายของ dtac เอง ก็ลงความเห็นตรงกับทาง AIS เช่นกัน ทำให้บริการซื้อของผ่าน App Store / iTunes Store แบบตัดเงินจากเบอร์ TrueMove H ยังไม่ชัดเจนในแง่ความถูกต้องของการให้บริการเช่นกัน การทวงถามจาก AIS ที่มีต่อกรณีนี้ เพราะ AIS ก็สนใจที่จะเปิดบริการซื้อของผ่าน App Store / iTunes Store ให้กับลูกค้า mPay ได้ใช้เช่นกัน แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกัน 

เรื่องนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะธนาคารแห่งประเทศไทย / True จะมีทางออกและได้ข้อสรุปร่วมกันอย่างไร รวมถึงฝั่ง AIS กับ dtac เอง จะเปิดบริการแนวเดียวนี้ในอนาคตได้หรือไม่ ติดตามกันต่อไปครับ 


ที่มา: AIS


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke