[PR News] เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 6 ที่ จ.เชียงใหม่

ais-callcenter-hub

เอไอเอส โดย นางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านงานบริการและบริหารลูกค้า เอไอเอส เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการทางร่างกาย” ขึ้นเป็นแห่งที่ 6 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีพนักงานจำนวน 11 คน และมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานกลุ่มนี้ ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับเดียวกับพนักงานปกติ อาทิ โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษและเสนอบริการรวมทั้งแคมเปญต่างๆ ของเอไอเอส , โทรสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร , ให้บริการรับ-ส่ง และยกเลิก SMSแทนลูกค้า รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานด้วย

ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ผู้พิการจากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้วและกำลังจะเปิดที่ จ.ขอนแก่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke