โรงเรียนทั่วโลกเริ่มสั่งห้ามนักเรียนไม่ให้เอา Apple Watch (และนาฬิกาดิจิทัลอื่นๆ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด! หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตการสอบ

20140424_apple-watch_0050-640x426

ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่สั่งห้ามนาฬิกาดิจิทัลเข้าห้องสอบทุกชนิด (ซึ่งเหมารวม Apple Watch ไปแล้ว) แต่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ก็เริ่มปรับตัวในเรื่องนี้แล้วเช่นกัน เมื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาได้ออกข้อกำหนดใหม่ในการเข้าห้องสอบว่าห้ามนักเรียน “เอานาฬิกาดิจิทัลเข้าห้องสอบทุกชนิด” ด้วยเหตุที่ว่า เทคโนโลยีของนาฬิกานั้นไปไกลแล้ว

ผู้ที่ริเริ่มการออกกฎนี้ก็คือ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลลส์ ของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ออกประกาศห้ามมิให้นักเรียนเอานาฬิกาดิจิทัล สมาร์ทวอทซ์ หรือกำไลข้อมือเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และถ้าผู้คุมสอบเห็น ก็จะถือว่าทุจริตการสอบ และเชิญออกจากห้องสอบในทันที เพื่อป้องกันการโกงข้อสอบทุกชนิด

ทางมหาวิทยาลัยยังได้ระบุเพิ่มว่า ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน การวิวัฒนาการของนาฬิกาข้อมือนั้นก้าวหน้าไปไกลกว่าที่คิด ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงขอออกกฎเพิ่มเติม เพื่อสั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเอาอุปกรณ์ประเภทนี้ทั้งบนข้อมือ หรือเป็นมือถือ เข้าห้องสอบโดดเด็ดขาด โดยนักเรียนที่เอาเข้าไป จะต้องถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด ปิดเครื่องและใส่เอาไว้ในถุงพลาสติกใส แล้วนำไปวางไว้ใต้เก้าอี้นั่งสอบเพื่อให้ผู้คุมสอบเห็นได้ชัดก่อนเริ่มทำการสอบ หากเริ่มการสอบไปแล้วและยังไม่มีการถอดออก จะถือว่าผิดกฎการสอบ และปรับทุจริตในรายวิชานั้นทันที

นอกจากออสเตรเลียแล้ว ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังมีการออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบด้วย นั่นก็คืออุปกรณ์ทุกชนิด รวมถึงนาฬิกาดิจิทัล ที่สามารถบันทึก โอนถ่าย รับสาร เล่นสื่อเสียง แสดงภาพ ข้อความ และวิดีโอได้นั้น ถูกห้ามไม่ให้นำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด บางโรงเรียนได้ออกเป็นข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงว่า นาฬิกาที่สามารถบันทึก เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสามารถติดต่อสื่อสารได้ ถูกสั่งห้ามเข้าห้องสอบเช่นกัน

และไม่ใช่แค่ตามโรงเรียน สถาบันการทดสอบแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ยังได้ปรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการสอบเข้าระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมด้วย กล่าวคือ ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (เช่น iPhone) เครื่อง PDA นาฬิกาดิจิทัล สมาร์ทวอทซ์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ที่สามารถ บันทึกเสียง ฟังเสียง หรือดูภาพได้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกเชิญออกจากห้องสอบ และถูกลงโทษตามมาในภายหลังด้วย

เห็นได้ว่าช่วงนี้หลายๆ โรงเรียนเริ่มมีการปรับกฎในเรื่องนี้กันอย่างหนัก และเชื่อว่าในประเทศไทยก็อาจจะมีการปรับกฎนี้กันอีกครั้ง เมื่อ Apple Watch เริ่มเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย ถึงแม้ว่ากฎเดิมจะคลอบคลุมในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามครับ


ที่มา: Cult of Mac


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke