[PR News] “ดีแทคมอบแอร์การ์ดและซิม ให้กับโรงเรียนจังหวัดปัตตานี และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet For All”

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค นำโดย ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ ได้เดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบแอร์การ์ดและซิมให้แก่โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 17 แห่ง ด้วยการมอบแอร์การ์ดและซิมรวม 20 ชุด โดยมี พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทนรับมอบ  ดีแทคเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยภายใต้ “โครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย -Internet For All” ซึ่งเป็นโครงการที่ดีแทคมอบแอร์การ์ดและซิม เพื่อใช้งาน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ตฟรีแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษาโดยรวม 1 ล้านชั่วโมง ด้วยงบประมาณมากกว่า 11 ล้านบาท
 
การมอบแอร์การ์ดและซิม เพื่อใช้งาน 3G โมบายล์ อินเทอร์เน็ตฟรีแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษาในจังหวัดปัตตานีครั้งนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นของดีแทค ที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดชานแดนภาคใต้ที่มีกว่า 1,246 โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้มากที่สุด  ภายใต้วิสัยทัศน์ “Internet for all” ของดีแทคที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายใน 3 ปี รวมถึงภาคการศึกษาของเด็กไทย เพื่อเปิดโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดด้วยการครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ TriNet จากดีแทค และเป็นโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดบนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke