[PR News] ดีแทครับรางวัลให้ความสำคัญกับลูกค้ายอดเยี่ยมแห่งปี Customer Focus Award 2015

Customer Focus Award_Sigvart

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ดีแทค (ซ้าย) รับรางวัลจากฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ขวา) รางวัลนี้จัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัทตามประเภทการดำเนินธุรกิจ

30 เมษายน 2558 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2015” ประเภท “Customer Focus Award”      รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ดีแทคได้รับในกลุ่มธุรกิจให้บริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ประสบความสำเร็จในด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้าในระดับสูงสุดของประเทศ

“Customer Focus Award” เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการรับฟังลูกค้าปัจจุบัน การรับฟังลูกค้ามุ่งหวัง การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และความมีส่วนร่วมของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่สัมพันธ์กับคู่แข่ง การจัดการกับความไม่พึงพอใจของลูกค้า การมีส่วนร่วมของลูกค้าและการบริการลูกค้า การนำเสนอสินค้าและบริการ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการบริหารเรื่องติเตียน

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการเป็นที่รักของลูกค้า ผ่านทางกลยุทธ์ “Loved by Customers” เนื่องจากเราถือว่า การรักษากลุ่มลูกค้าของเราเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการแข่งขัน เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยการส่งมอบคุณค่าที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งดีแทคได้ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน และสะท้อนผ่านการดำเนินการในทุกส่วนของบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา”

ดีแทคได้ปรับปรุงการทำงานที่ในการดูแลลูกค้าในทุกๆช่องทางที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์จากการใช้งานกับดีแทค นอกจากการให้บริการตามปกติแล้ว ทีมผู้บริหารและพนักงานยังออกไปพบลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่มาจากประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรงที่ใช้บริการของดีแทค และนำข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดซึ่งจะสอดคล้องกับ  Customer centricity   โดยมี Net Promoter Score (NPS)  เป็นตัววัดว่า  และ Closed Feedback Loop (CFL) ที่เป็นกระบวนการนำข้อคิดเห็นของลูกค้า กลับมาปรับปรุงและพัฒนา ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อดีแทคสูงมาก ภาระกิจหลักของพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่หลังบ้าน หรือหน้าบ้าน จึงต้องจริงจังกับการนำปัญหามาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke