[PR News] ดีแทคเดินหน้าโครงการ “100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” นำพนักงานปลูกป่าชายเลนร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ

9 กันยายน 2556 – ดีแทคดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้นำพนักงานกว่า 100 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนกับกองทัพเรือ โดยการปลูกต้นโกงกางจำนวน 2,000 ต้น ที่บ้านแหลมสิงห์ ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ และพลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมด้วย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงถึงการมีจิตอาสาตามแนวทาง ‘ทำดีทุกวัน’ ที่ดีแทคมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป”

นับตั้งแต่ปี 2543 พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยลดลงกว่าครึ่งเนื่องมาจากการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงกุ้ง การขยายชุมชน การสร้างถนน การสร้างท่าเทียบเรือ และการบุกรุกพื้นที่เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประโยชน์ของป่าชายเลนอันได้แก่ การเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล ควบคุมการกัดเซาะพังทลาย เป็นแนวกำบังภัยจากลมและพายุ ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าชายเลนในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” รณรงค์ให้พนักงาน 5,000 คนทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนการบ้านให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล การทำความสะอาดบริเวณชายหาดและคูคลองต่างๆ ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ เป็นต้น โดยดีแทคตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนร่วมกันทำความดีให้ครบ 100,000 ชั่วโมงภายในปี 2556

ในภาพ (1) นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค นำพนักงานร่วมปลูกป่าชายเลน โดยมี พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และนายจรณ โสรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) นักแสดงจากช่อง 3 ร่วมทำกิจกรรมด้วย


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke